top of page

Vår tjänst

Omvärldsbevakning med postskydd

Fästpunkt 1
netclipart.com-gimp-clipart-1737831.png

Det finns ett brett spektrum av potentiella hot som kan skickas i brev och paket. Hoten i posten kan involvera såväl farliga som störande ämnen. Vissa, som till exempel bluffbrev innehållande vitt pulver eller skrivna hot är utformade för att störa, skrämma, för att uttrycka missnöje eller för att påverka en politisk inriktning eller beslut. 

Cip Checkport utför säkerhetskontroller genom högkvalitativa processer, med välutbildad och välövad personal samt med den senaste tekniska utrustningen. Detta för att hitta alla typer av avvikelser och hot i brev, paket och godsflöden.

DSC_01301.jpg
synkronisering
netclipart.com-gimp-clipart-1737831.png

Med omvärldsbevakning tillgodogör sig 2Secure samtlig information i realtid som publiceras i öppna digitala miljöer (exempelvis nyhetsmedia, digitala forum, sociala media samt övriga digitala plattformar) under dygnets alla timmar.

 

Genom att bearbeta ”social big data” på ett strukturerat vis kan 2Secure i ett tidigt skede upptäcka trendbrott, avvikelser eller direkta risker. Genom strukturerad bearbetning på ett fastställt antal metoder och mätinstrument  tillhandahåller vi relevanta beslutsunderlag till våra kunder, vilket inkluderar exponering, spridningsmått, sentiment, känslouttryck, källursprung, geografisk lokalisering samt demografisk data. Våra analytiker har möjlighet att inhämta data från digitala miljöer i hela världen, samt bearbeta data på 28 språk.

 

Vi ger våra kunder det försprång som är nödvändigt för att undvika onödiga störningar.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Beskrivning

Kontinuerlig uppföljning av den enskilda individen och analys av social big data och digital exponering

Omfattning

  • Kontinuerlig bevakning med en snabb analys när förutbestämda gränsvärden passeras

SUPPORT OCH RUTINER

Allt i En TJÄNST

Beskrivning

Telefonsupport kring hantering av avvikande försändelser.

I supporttjänsten ingår rutinbeskrivning för hantering av avvikande post och paket

Omfattning

  • Support via telefon och epost

  • Tillgång till transportsäkra påsar

  • Genomgång Hot och avvikelsehantering för brev och paket

KONTROLL AV ENSTAKA FÖRSÄNDELSER

Beskrivning

Kontroll av enstaka avvikande försändelser genom att de skickas till Checkport i för ändamålet avsett kärl/förslutning.

Omfattning

  • Tillgång till Checkports kontrollflöde

  • Kontroll och omhändertagande av oönskat innehåll (retur, destruering, insats av polis & räddningstjänst)

OM Oss

Vårat sammarbete

Cip Checkports post- och godssäkerhet har tillsammans med 2Secures omvärdsbevakningstjänst skapat en optimal trygghetslösning för offentliga personer och förtroendevalda.

Skärmklipp.JPG
bottom of page